Thông báo - Tin tức Xem thêm

Tìm hiểu về TOEIC

Xem thêm
  • Hướng dẫn dự thi TOEIC

    Tải xuống hướng dẫn dự thi TOEIC: – Bản tiếng Việt – Hướng dẫn dự thi TOEIC – Bản tiếng Anh – TOEIC Examinee Handbook
  • Mô tả phiếu điểm TOEIC

    IIG Việt Nam trân trọng thông báo: Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã quyết định đưa vào sử dụng Phiếu điểm TOEIC mẫu mới cho IIG Việt …
  • Địa điểm đăng ký thi trực tiếp

    Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh Lầu 8, số 538, đường Cách mạng tháng 8, P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (08) 3990 5888 Fax: (08) 3990 …

English Corner

Xem thêm