Thông báo - Tin tức Xem thêm

Tìm hiểu về TOEIC

Xem thêm
 • Mô tả phiếu điểm TOEIC

  IIG Việt Nam trân trọng thông báo: Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã quyết định đưa vào sử dụng Phiếu điểm TOEIC mẫu mới cho IIG Việt …
 • IIG Việt Nam thông báo lịch thi TOEIC năm 2016 tại TP.HCM

  IIG Việt Nam thông báo lịch thi TOEIC năm 2016 tại TP.HCM

  Các bạn học viên vui lòng xem chi tiết link dưới đây: http://www.iigvietnam.com/vi/component/lichthi/lichthi.html?baithi=13&ngay=0&thang=0&nam=2016&diadiem=6 Để biết thêm thông tin chi tiết về ngày thi và ngày trả kết quả của bài …
 • Đối tượng thi TOEIC

  Đối tượng thi TOEIC

  Đối với các công ty và tổ chức Tiêu chuẩn hoá trình độ Anh ngữ cho từng vị trí công việc. Kiểm tra trình độ tiếng Anh của nhân viên. …

English Corner

Xem thêm