Thông báo – Tin tức

Thông báo – Tin tức

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao năm 2018

* Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông, thay thế cho các chứng chỉ Tin học Ứng dụng trình độ A và B trước đây.[…]