Địa điểm đăng ký thi trực tiếp

Địa điểm đăng ký thi trực tiếp

iig2

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 8, số 538, đường Cách mạng tháng 8, P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 3990 5888

Fax: (08) 3990 5999

E-mail: saigon@iigvietnam.com


Văn phòng Đà Nẵng

Số 266 đường Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: (0511) 3565 888

Fax: (0511) 3565 154

E-mail: danang@iigvietnam.com


Văn phòng Hà Nội

Số 75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (04) 3773 2411

Fax: (04) 3835 9418

Email: info@iigvietnam.com

Comments

comments