PHÂN BIỆT “RESPONSE” VÀ “ANSWER”

PHÂN BIỆT “RESPONSE” VÀ “ANSWER”

How-to-Get-Customers-to-Respond-to-Invoices-on-Time
Response và answer hơi khác nhau một chút.
Người ta thường dùng response để nói về sự đối đáp, lời đối đáp, hay là đáp lời. Ví dụ như trả lời một lá thơ, hay là có người nào chào “Good morning” thì cái response của mình là “Good morning.”
Response cũng có thể dùng với ý nghĩa để trả lời một câu hỏi. Ví dụ có người nào hỏi: “How are you?” thì cái response của mình là: “I’m fine, thank you, and you?” Ý nghĩa của response trong trường hợp này thì giống như là answer (noun)
Answer có nghĩa là câu trả lời cho một câu hỏi, hay là một bài giải cho một vấn đề/một bài toán.
Khi có người nói “Good morning” thì mình không có cái answer nào hết, mình chỉ có cái response là “Good morning” mà thôi.
Tuy nhiên, khi người nào đó hỏi: “How are you?” thì cái answer hay là cái response của mình là: “I’m fine, thank you, and you?”
Còn nếu ông thầy đưa cho mình một bài toán thì mình trả lại ổng cái answer cho bài toán đó chứ không phải là cái response.
Tóm lại, response là một lời đáp hay trả lời cho một câu hỏi. Answer là một trả lời cho một câu hỏi hay là một giải đáp.
Kienthuctongquat

Comments

comments